TOSOH AIA 360

Imunohemija

Automatski imunohemijski analizator koji Vam nudi snagu automatizacije i odlicne performanse u formatu stonog analizatora. Random access dozvoljava bilo koju kombinaciju testova, u bilo kom rasporedu u bilo kom vremenu i brzinu od 36 rezultata na sat sa prvim rezultatom u roku od 20 minuta od pocetka rada.

Karakteristike:
* Automatski imunohemijski analizator
* Veoma jednostavna upotreba
* Prvi rezultat za 20 minuta
* Kompaktnih dimenzija, samo 40 x 40 x 50cm i 30kg
* Intuitivan korisnicki interfejs
* LIS konekcija
* 300 rezultata može biti sacuvano u memoriji
* Ugra_eni termalni štampac
* Ugra_eni barkod citac
* Uzorkovanje iz primarnih epruveta, kao i iz test cašica
* Odre_ivanje nivoa uzorka, alarmiranje operatora ako nema dovoljno uzorka
* Dualna detekcija klota održava integritet rezultata
* Disk za uzorke može da primi 25 uzoraka i 25 testova, sa mogucnošcu kontinuiranog dodavanja
* Mogucnost odre_ivanja do 4 testa iz jednog uzorka

Pogledaj brošure:

* brosura 1
* brosura 2
* brosura 3
* brosura 4
* brosura 5
* brosura 6

© 2017 SUPERLAB