TECO

Koagulacija

Njemačka kompanija sa ponudom poluautomatskih i automatskih sistema za koagulaciju, uključujući I reagense i prateći materijal vrhunskog  kvaliteta.
* PT, APTT
* FIB, IBS, TT, Factors
* PS, LA, PCA
* AT, PC, DD
* Dimex DD, Red DD
* Blue D Dimer
* Reference and Control
* Plasma

Pogledaj brošure:
* brosura 1
* brosura 2
* brosura 3
* brosura 4
* brosura 5

© 2017 SUPERLAB