ELITech Group

Biohemija

ELITechGroup proizvodi i distribuira dijagnostičke proizvode za kliničku hemiju, mikrobiologiju, imunologiju i molekularnu biologiju kroz direktnu prodaju i distributivnu mrežu koja obuhvata više od 100 zemalja, preko 6 kontinenata.

Pogledaj brošure:
* brosura 1
* brosura 2
* brosura 3
* brosura 4
* brosura 5

© 2017 SUPERLAB