Diamond SmartLyte

Elektroliti

Analizator elektrolita u punoj krvi, serumu, plazmi ili urinu
Tehničke karakteristike:
Parametri: N+ , K+ , Cl , Ca+ , Li+;
* Jon selektivno mjerenje (ISE) za precizno određivanje nivoa elektrolita;
* Automatska kalibracija, nema održavanja, jednostavan rad;
* Mjesta za tri elektrode Na i K, na treće mjesto korisnik odlučuje sam Cl,Ca ili Li;
* Sami odabirate konfiguracije testova
(na taj način kontrolišite svoje troškove)
* Mogućnost stavljanja u “Stand by” mode
(na taj način koristite reagense samo za održavanje sistema što omogućuje uštedu)
* 16×2 mjesta alfanumerički ekran
* interni printer
* dimenzije:33,5×31,5×29,5 cm
* težina: 6 kg

Pogledaj brošure:
* brosura 1
* brosura 2
* brosura 3
* brosura 4

© 2017 SUPERLAB