Veledrogerija SUPERLAB.
Kompletna rješenja u laboratorijskoj analitici.

O nama

Registrovani kao veledrogerija vršimo promet medicinske opreme i sredstava na nivou Crne Gore.

SUPERLAB je porodična kompanija kojoj je osnovna djelatnost zastupanje inostranih kompanija koje proizvode laboratorijsku i medicinsku opremu, opremu za kontrolu kvaliteta proizvoda, kao i hemikalije, reagense i potrošni materijal za te namjene.

Brendovi koje predstavljamo su pretežno direktna zastupništva najboljih svjetskih proizvođača iz oblasti laboratorijskog snabdijevanja. SUPERLAB uz prodaju, podršku i servis pruža i cjelokupnu uslugu informisanja i savjetovanja korisnika prilikom odabira instrumenata i reagenasa.

Tokom više od jedne decenije participacije na tržištu Crne Gore, firma je stekla imidž pouzdanog i profesionalnog partnera. Tokom godina povećali smo broj kompanija sa kojima poslujemo, pa danas nudimo proizvode firmi:

Partneri

01 OBUKA KORISNIKA

Obuka korisnika je usluga na koju stičete pravo kupovinom aparata i obuhvata prezentovanje radnji i postupaka za pravilnu upotrebu aparata, kao i procedure njihovog korisničkog održavanja.

02 APLIKATIVNA PODRŠKA

Aplikativna podrška podrazumjeva postavljanje metode analize na Vašem aparatu.

03 SERVISNA PODRŠKA

Servisnu službu čine vrhunski obučeni sevisni inžinjeri i servisni tehničari, trenirani u servisnim centrima naših ino-principala širom svijeta.

04 OTPLATA KROZ REAGENSE

Ponuda kupovine aparata gdje se korisnik obavezuje da će u određenom vremenskom periodu povući dogovorenu količinu reagenasa.

05 DOSTAVA I LAGER

Kontinuirano snabdijevanje potrošnim materijalom koji uglavnom uvijek imamo na lageru kao i dostava istog.

06 ODABIR OPREME

Naši stručnjaci su u mogućnosti da pomognu korisniku pri Izboru optimalne konfiguracije ili tipa laboratorijskih instrumenata, izboru aplikacija i dodatnom literaturom.

Spremni smo da preuzmemo Vaš sledeći projekat u opremanju laboratorije. Kontaktirajte nas.

© 2017 SUPERLAB